• Welcome to forexpic.com forex forun binary options trade. Please login or sign up.
 
Oct 21, 2019, 11:01 am

News:

SMF - Just Installed!


Recent posts

Pages 1 2 3 4 ... 10
11
Forex търговия.
В помощ на българите у нас и по света - Препоръки и идеи за валутна търговия на форекс с помощта на тактики и стратегиии от техническия и фундаменталния анализ на международния валутен пазар.
Какво е хедж и хеджиране (Hedg - Hedging)?
Хеджирането набира популярност.
Често понятието хеджиране се свързва с прилагането на напреднала инвестиционна стратегия, но всъщност принципите на хеджиране са доста прости. С набиращите все по-голяма популярност (заедно с неминуемата критика към тях) хедж фондове, практиката на хеджиране става все по-разпространена. Въпреки това, процеса на хеджиране все още остава недостатъчно разбиран.
Истината, обаче е, че повечето хора, независимо дали го знаят или не, са ангажирани по един или друг начин в някаква форма на хеджиране. В този смисъл е добре да се знае, че понятието има както много тясно разбиране и смисъл, така и много широки такива.
Широко значение.
Изхождайки от буквалното значение на думата hedg - жив плет, преграда, ограждане, предпазване и вглеждайки се малко по-внимателно в живота около себе си, постепенно ще започнем да виждаме все повече факти за ,,ограждане", ,,подсигуряване", ,,застраховане", ,,предпазване" и т.н. от всевъзможни рискове. Така че, това е широкото и традиционното значение на понятието.
Тясно значение.
Принцип на хеджиране.
За да стане по-ясен принципа на хеджиране, могат да се разгледат различни примери от реалния живот. Да вземем закупуването на ,,Гражданска отговорност", което се прави с идеята при настъпване на пътен инцидент с щети, да могат поне част от тях, ако не и всички, да се покрият. Разбира се, настъпването на смърт, едва ли може да се покрие по този начин, но пък близките на починалия получават определена компенсация за внезапно преустановените си приходо източници. Това е вид хеджиране в случая застраховане.
По този начин идеята е Вие да плащате определени пари наведнъж или на месечни вноски, като по този начин покривате предоставена от застрахователно дружество застрахователна услуга. Въпреки, че по определение от учебник, хеджиране е инвестиция, която се прави, за да се ограничи рискът от друга инвестиция, застраховката е пример за реалния свят на хеджирането.
Използване на хедж на фондовия пазар.
Хеджиране, в смисъла на Wall Street, може да се илюстрира с пример. Представете си, че искате да инвестирате в обещаваща индустрия за производство да речем на генно модифицирани продукти. Научили сте, че има определена компания, която революционизира нещата по този начин, очертават се големи добиви, значителни печалби и влагате пари в акциите на тази компания. Но също знаете, че природозащитниците са доста силни в областта на екологията и за да се застраховате в случай, че те започнат да надделяват, инвестирате и в традиционна компания за хранителни продукти.
Изхранването на нарастващото население на земята е чувствителна тема, която кара правителства и бизнеса да търсят и намират все по ефективни начини за облекчаване на този проблем, но също силно е и екологичното лоби по въпроса. Така попадате в ситуация, когато растат акциите на фирмите прилагащи генно модифицирани продукти, поради очевидната печалба от тяхната дейност, но когато еколозите надделеят или докажат определен трагичен случай, тези акции се сриват, но нарастват акциите на традиционната хранителна индустрия.
Финанси и бизнес.
Хеджирането е принцип, който вече обхваща всички области на финансите и бизнеса. Например, една фирма може да реши да изгради фабрика в друга страна, където изнася свой продукт, с цел хеджиране срещу валутен риск спрямо валутата на съответната страна. Един инвеститор може да хеджира дългата си позиция с пут опции или кратка такава с кол опции. Фючърсните контракти и други производни могат да бъдат хеджирани със синтетични инструменти и т.н..
Инвестиции.
По принцип, всяка инвестиция има някаква форма на хеджиране. Освен защитата на инвеститора от различни видове пазарен риск, се счита, че хеджирането прави фондовия пазара да работи по-ефективно. Един ясен пример за това са покупките от инвеститор на пут опции на фондовата борса с идеята да се сведе до минимум риск от загуба. Да предположим, че инвеститорът има 100 акции в една компания и че акциите на компанията са направили силен ход от $ 30 до 50 щатски долара през изминаващата година. Инвеститорът все още се интересува от тази придобивка и очаква перспективите с нетърпение, но от друга страна е загрижен за евентуалната корекцията, която може да придружава такъв силен ход.
Опции.
Вместо да продава акциите си, инвеститорът може да си закупи една-единствена пут опция, която му дава право да продаде 100 акции на компанията при цена на определена цена, преди датата на изтичане на срока. Така, ако инвеститорът купува пут опция с цена $ 50 и във всеки ден преди изтичането на три месечния срок на опцията ще бъде в състояние да си гарантира продажна цена от $ 50, без значение какво се случва с акциите през следващите три месеца. Инвеститорът просто плаща премията за опция, в която по същество се предвижда известна застраховка от евентуален риск от обръщане на тренда.
12
Какво е Forex търговия.
Това е занимание на разположение на всеки с компютър и достъп до интернет, но само малко хора наистина разбират какво точно е Forex търговията.
Частта за търговия е очевидна. Търговията, дали на място на пазара или на фондовата борса, е размяната на един актив за друг. Ябълки за портокали или суров петрол за щатски долари.
Имайки това предвид, думата Forex или Foreign Exchange е термин, който най-често се отнася до онлайн пазара за търговия с валути и няколко други видове финансови активи.
Обмяната на валута е вид търговска операция, която се среща ежедневно в международен мащаб. Правителствата го правят. Бизнесът го прави. Дори обикновените хора го правят.
Търговията се осъществява чрез компютърни мрежи, по електронен път между всички трейдъри от цял свят. Това е основната причина защо Forex пазара е най-ликвидния и най-достъпния пазар в света, като неизбежен резултат от това обаче е, че се счита за най-опасния и лошо прославен пазар в света.
Как Forex онлайн търговията изглежда в действителност?
Цялостната логика е проста. Търговецът купува нещо, което той вярва, че ще увеличи стойността си, и продава това, което той вярва, че ще се понижи.
Например, днес еврото е на стойност 1.2345 щатски долара. С цялата си мъдрост, търговецът е на мнение, че то ще поскъпне през следващите 24 часа. Трейдърът пуска поръчка за покупка (BUY) днес и чака. На следващия ден, еврото е на стойност $ 1.2395 и търговеца я затваря, осигурявайки си печалба от 50 пипса. Колко пари в брой е това зависи от обема на парите на търговеца, инвестирани в тази конкретна търговска сделка. Може да е 50 ст., би могло да бъде и 50К.
По-подробния преглед на процеса, все пак, разкрива защо нещата са малко по-сложни, отколкото изглеждат.
Нека да започнем от нулата.
След изчерпателно проучване за видовете брокери, сметки и стилове на търговия, амбициозен търговец създава и захранва сметка за търговия. Множество търговски инструменти са вече на разположение на търговеца, за да започне онлайн Forex търговия. Дали той търси да търгува определена валутна двойка, като EUR/USD, или конкретна пазарна ситуация, като пробив на ключово ниво, търговецът трябва да се подготви за Forex търговията!
Бързането категорично не се препоръчва, въпреки че може да бъде в съответствие с определени търговски стилове или търговски ситуации.
Анализа е от ключово значение и може да включва толкова много точки, колкото търговецът намери за добре, но едни от най-основните би трябвало да бъдат: точните пазарни условия, за да се започне търговия, управление на парите, предполагаемата продължителност на търговията, прогноза за волатилността през въпросния период от време, близостта на съответните икономически събития и - най-важното - условия, за да се излезе от сделката. Всичките тези съображения трябва да бъдат направени преди провеждането на всяко търговско действие.
За пореден път, анализът е от ключово значение за онлайн Forex търговията! Той работи добре за психиката на търговеца и за баланса на сметката му. Способността да се намери, анализира, обобщава и да се прилага информацията е всъщност Forex търговията. Овладяването на тези дисциплини е това, което прави разликата между успеха и провала в онлайн търговията.
След като всички подготовки са направени действителната сделка се извършва с кликване на мишката в специално разработен софтуер, често посочван като търговски терминал или платформа за търговия. Кликването е най-маловажната част от търговията.
И така, какво означава да бъдеш - онлайн Forex трейдър?
Онлайн Forex търговията е уникален начин за доходност.
Няма шеф. Няма строго определено работно време. Няма квоти за продажби, които да се изпълняват, нито петъчни отчети или презентации в понеделник.
Звучи добре, нали?
Не прибързвайте! Обаче няма фиксирана заплата. Или споделена отговорност. Или трудов стаж, достоверен някъде другаде извън света на търговията. Трябва много да се помисли преди да сте готови да се ангажирате.
Да бъдеш Forex търговец е самостоятелна изява.
Вие сте самомотивиран и самостоятелно започващ. Някой с мечта и увереност. Вие никога няма да се откажете.
Вие сте инвеститор. Вие сам си докарвате парите. Каквото и да излезе - печалба или загуба тя е Ваша - просто я приемате.
Вие сте Съвета на директорите. Вземането на решения е Вашата ежедневна работа, заедно с целия стрес, свързан с това.
Вие сте отделите за Изследвания, Развитие и Анализ в едно. Можете да следите света на икономиката, защото в противен случай сте удавник. Вие сте постоянно търсещ начини за подобряването на Вашия бизнес.
Вие сте Правния отдел. Ваша е отговорността да се уверите, че Вашите бизнес функции са в рамките на закона и под негова защита.
Вие сте счетоводителите. Точка.
И накрая, Вие сте Главния Изпълнителен директор. Вие сте дисциплината, която държи всичко това заедно. Наблюдението, че всички споменати по-горе органи изпълняват своите специални задачи определя Вашия успех.
Да бъдеш Forex търговец не изисква всичките тези неща наведнъж. Да бъдеш постоянно печеливш Forex търговец, обаче, го прави.
Ако това Ви звучи като доста натоварваща работа, това е така, защото наистина е такава.
Така че какви са тогава облагите от онлайн Forex търговията?
Вие сте в контрола! Вие решавате къде искате да живеете, кога искате да работите и колко точно. Думата "безработица" вече не изпраща тръпки по гръбнака. И когато тя попита какво правиш за прехраната, можете да отвърнете на огъня с ударното от 9 ½ седмици: Купувам и продавам пари.
Рецесиите вече не представляват заплаха за теб! Защо? Тъй като по време на криза цените на финансовите активи се движат постоянно в една посока. Тя се нарича тренд. Въпреки че широката общественост има предпочитание трендовете да останат положителни, на Forex трейдърите не им пука кой път ще хване пазара - те могат да правят пари така или иначе.
Вземете 2008. Вашият недвижим имот се обезценява. Вашата национална валута губи стойност. И всичко това, докато суровия петрол непрекъснато покачва цената си. Този последен факт вероятно убягва от вниманието Ви, тъй като сте разведен, безработен и клекнал в предградията на Детройт.
Ако, обаче, сте онлайн търговец, можете просто да разпознаете тези три тенденции и да действате върху тях: къси на Вашата валута (което се нарича хеджиране, между другото), задръжте недвижимия си имот и отидете дълги за цената на петрола.
Запомнете: финансовите спекулации са основна капиталистическа свобода.
Във висококапитализирана среда, Forex търговията може да бъде едно от малкото ефективни средства за защита, достъпни за обикновените хора срещу икономическите цунамита, земетресения и изригвания. Ако приемем, разбира се, че знаете какво правите.
Как е възможно всичко това?
На първо място, Спот пазара.
Спот пазарът е общ термин, използван от Forex търговците, за да опише онлайн пазара, където валутите се купуват и продават в съответствие с текущите им цени и се доставят веднага - на място.
В модерните времена, нищо от това не е особено трудно да си представим. Един търговец получава ценови оферти от своя брокер, който от своя страна ги получава от доставчик на ликвидност или набор от такива и всеки е свързан в един голям силен пазар едновременно, търгувайки Forex онлайн.
Цените се определят от две все по-конкурентни сили: търсене и предлагане. Когато има прекомерно предлагане, цената на даден актив отива надолу. Когато има излишък на търсенето, цената върви нагоре. Колкото повече хора купуват - по-висока цена и обратно.
Второ, Договори за (Цена) Разлика.
CFD е друг чист трик, който трансформира финансовия пазар в това, което имаме днес.
В старите дни на Charles Dow не е имало търговия. Само инвестиции. Купуването на акции на видна компания и държането им е било единственото нещо на разположение за всеки. В случай, че конкретния актив повишава стойността си - един ще е реализирал печалба. Въпреки това, когато активът се обезценява - веднъж получил срив в цената, оставайки с нещо, никой не иска да си купи от него.
CFD разкрива на търговците и другата страна, правейки възможно не само да купуват, когато цената на даден актив се увеличава, но и да продават, когато тя пада. Как? Чрез правенето на физическата собственост върху даден актив ненужно, като по този начин е на разположение за търговия на повече хора, увеличавайки така ликвидността и уверявайки се, че там е по-често купувач, потапящ акцията на продавача. Аплодисменти за изобретателността на господата от Уолстийт!
Какво да правя след това?
Регистрирайте се за изключително разработената образователна програма на Admiral Markets - Trading Camp!
Или прочетете повече тук.
NB.: FX, форекс, foreign exchange, валутен пазар, онлайн форекс търговия и т.н. са синоними.
13
FOREX търговия за начинаещи.
Международният валутен пазар, наричан накратко FOREX или FX, представлява глобална система за търговия с различни валути. С дневен оборот от над 5.3 трилиона долара, това е най-големият и динамичен пазар в света. В същото време FOREX пазарът работи по изключително прости правила.
Дали продавате 100 евро, за да купите долари на обменното бюро на летището, докато чакате вашия полет, или голяма банка продава 100 милиона долара срещу японски йени на друга банка, и в двата случая имате FOREX сделки. Играчите на FOREX пазара варират от огромни финансови институции, които управляват милиарди, до обикновени ,,домашни" инвеститори, които търгуват с по няколкостотин долара.
Обемите, динамиката и възможностите, които предлага FOREX пазарът, са изключителни. Съществува схващането, че това е мястото, което максимално се приближава до термина ,,перфектен пазар". Всички участници на пазара - от индивидуални инвеститори до най-големите банки и професионални инвеститори, търгуват при равни условия, имат достъп до еднаква информация и за всички пазарът предлага неограничена ликвидност - винаги ще можете да купувате и да продавате и няма никакви ограничения за влизане или излизане от пазара.
През последните години, благодарение на Интернет, FOREX пазарът вече не е запазена територия само за големите играчи, но стана достъпен за всеки, който разполага с компютър и няколкостотин лева, които да инвестира.
На FOREX пазара валутите се обменят една срещу друга. Основното и най-важно нещо при този вид търговия е обменният курс на двете валути. Най-вероятно поне веднъж сте го видели в новините: Валутна двойка Обменен курс EUR/USD 1.4515 GBP/USD 1.6430 Обменният курс се променя почти всяка секунда и затова търговията е много динамична и активна 24 часа на ден, пет дни в седмицата. Най-общо казано валутният курс отразява здравето на дадена икономика. Например, ако европейската икономика се развива с по-бързи темпове от американската, то еврото ще поскъпва спрямо долара (EUR/USD ↑) и обратното.
Ето един пример за това, какво представлява FOREX сделка: Решавате да купите 1 000 евро срещу долари. Обменният курс EUR/USD, на който можете да купите в момента, е 1.4500 и вие плащате 1 450 $. Десет дни по-късно обменният курс EUR/USD, на който вие можете да продадете, е 1.5500 и ще получите 1 550 $. Започвайки с 1 450 $, вие вече имате 1 550 $, което означава, че сте направили печалба от 100 $.
Това е начинът, по който се печелят пари на FOREX пазара. На практика тази операция можете да осъществите чрез няколко клика с мишката на домашния си компютър.
Ще забележите, че за всяка валутна двойка се предоставят две цени. Едната е цената, на която можете да купите валутната двойка, а другата е цената, на която можете да я продадете. Разликата между двете цени се нарича ,,спред" и представлява печалбата на брокера от всяка сделка, която сключвате. Трябва да запомните, че когато купувате дадена валутна двойка, вие всъщност купувате първата валута и продавате втората.
Или как да търгувате със 100 пъти повече пари, отколкото имате.
Ето едно от най-интересните неща, свързани с FOREX търговията. Ако вашият FOREX брокер ви предлага ливъридж 1:100, това означава, че вие можете да търгувате със 100 пъти повече пари, отколкото е вашият депозит. На практика вие можете да купите 100 000 EUR/USD, като имате само 1 000 евро по вашата сметка. Останалата част от сумата получавате под формата на заем от вашия брокер. Благодарение на ливъриджа, вие контролирате 100 пъти повече средства, което означава 100 пъти по-голяма печалба. Разбира се, загубата също може да бъде 100 пъти по-голяма, затова е важно да бъдете внимателни, когато търгувате. Най-просто казано, ливъриджът умножава вашите резултати по 100.
Парите, които внасяте във вашата сметка, служат като депозит, който да покрива евентуални ваши загуби. В този смисъл, докато вашите печалби са неограничени и нямат горна граница, то вашите загуби са ограничени до размера на вашия депозит. Така вие никога няма да изпаднете в ситуация, в която да имате отрицателен баланс по вашата сметка и да дължите пари на брокера си.
За целта е необходимо да регистрирате безплатна Демо сметка в Trader.bg и да влезете в нея. Предоставяме ви виртуални 50 000 лв., с които да се упражнявате и обучавате. След това си изберете валутна двойка (например EUR/USD), въведете количество, натиснете КУПУВА и това е всичко. Току-що сключихте първата си сделка, като купихте EUR/USD. В този случай ще спечелите, ако еврото поскъпне спрямо долара. Вие можете да държите тази позиция отворена, колкото време желаете. Когато решите, че няма смисъл да държите повече тази позиция, натиснете бутона Х в прозореца ,,Отворени позиции", за да я затворите. Резултатът от тази сделка ще се прибави към средствата по сметката ви.
В горния пример заложихме на това, че еврото ще поскъпне спрямо долара, и затова купихме EUR/USD, надявайки се да го продадем след време на по-висока цена. Това е пример за Дълга позиция. Ако очакваме да се случи обратното - еврото да поевтинее спрямо долара, първо ще продадем EUR/USD, за да можем да го купим след време на по-ниска цена. Това е пример за Къса позиция. Ето как става това:
Вие очаквате, че EUR/USD ще върви надолу през следващите дни, и ПРОДАВАТЕ 100 000 EUR/USD на цена 1.4312. Ще имате отворена Къса позиция - 100 000 EUR/USD на цена 1.4312. След известно време КУПУВАТЕ 100 000 EUR/USD на цена 1.4282. Така закривате позицията си и добавяте 300 USD печалба към вашата сметка. Важно е да помните, че вашите печалби и загуби винаги се изчисляват във втората валута от двойката. В този случай печалбата ви е в долари.
С две думи, Късите позиции ви позволяват да печелите и от падането на даден курс.
Чакащите поръчки се използват, когато искате да сключите сделка, но нямате възможност постоянно да стоите пред компютъра. Когато поставите чакаща поръчка, тя ще се изпълни автоматично при достигането на цената от пазара и вие ще имате отворена позиция. По същия начин можете да затворите съществуваща позиция. Чакащи поръчки, които биха затворили вашата позиция на печалба, се наричат Лимитирани поръчки. Тези, които ви предпазват от нарастваща загуба, затваряйки вашата позиция на определена цена, се наричат Стоп поръчки. Само една е променливата, която трябва да въведете, преди да потвърдите Чакаща поръчка, и това е цената.
Ако искате да поставите едновременно Лимитирана поръчка и Стоп поръчка, изберете ОСО поръчка (Едната отменя другата).
Договор за разлика ,,Договор за разлика" идва от английското CFD - Contract For Difference и представлява дериватен продукт, издаден на базата на борсово търгувана акция, чрез който вие можете да търгувате движението на тази акция, без да се налага физически да я притежавате. Цената на Договора за разлика се движи точно, както цената на самата акция, но търговията с Договори за разлика има доста предимства пред търговията с реални акции. Ето някои от тях: възможност за търговия на маржин, възможност за Къси продажби, по-ниски разходи.
Търговия с маржин сметка Маржин търговията с акции е рискова форма на инвестиране, тъй като с малка гаранционна сума могат да се търгуват инструменти на стойност, значително превишаваща баланса по сметката. Например, за да купите CFD върху акции на IBM на стойност 10 000 долара, ще са ви нужни само 500 долара (5% обезпечение). Същото важи и ако решите да задържите позицията си и следващия ден.
Къса позиция Традиционната търговия се състои в купуването на даден актив и реализирането на печалба при неговата евентуална продажба на по-висока цена. Ако обаче попаднете на акция, която е надценена и очаквате да поевтинее, вие можете да откриете Къса позиция. Това означава да продадете предварително акцията, с цел да я купите по-евтино след време. Важно е да знаете, че при Къси позиции в Договори за разлика, вие ще получавате лихва за всеки ден, през който сте на позиция, но ще платите дивидент, ако през този период компанията разпредели дивиденти.
Дълга позиция Ако считате, че дадена компания има добър потенциал за развитие и добро управление, вие можете да инвестирате в нея, като закупите Договори за разлика върху нейните акции. Така вие отваряте дълга позиция, която можете да затворите, когато пожелаете. Докато държите тази позиция, вие ще плащате лихви върху стойността й, а ще получите дивидент, ако компанията раздаде дивиденти. Притежаването на Договори за разлика върху дадена акция не ви дава право на глас в общото събрание на дружеството, както и нямате право на ликвидационна квота, ако дружеството бъде прекратено по някаква причина. Разходите за търговия с Договори за разлика обаче са в пъти по-ниски от търгуването на реалните акции.
14
singleInstrument_forex_h1.
singleInstrument_forex_h2.
Трейдинг условия.
Трейдинг време (британско време) 10:00 PM Sunday - 10:00 PM Friday.
100%">* Само, ако маржин нивото > 100%
Предоставените спредове са отражение на средно претеглена времева стойност от 09:00AM - 21:00 PM (GMT) за периода от 01/8/2019 - 25/8/2019. Въпреки че, FxPro прави опити за предоставянето на конкурентни спредове по време на всички трейдинг часове, клиентите трябва да забележат, че те може да варират и са податливи към съответните пазарни условия. Изложеното по-горе се представя само за информационни цели. Клиентите биват съветвани да проверяват важни оповестявания на новини на нашия Икономически календар, които може да имат за резултат разширение на спредовете при други институции.
Горните спредове са приложими при нормални форекс трейдинг условия. FxPro има правото да допълва горните спредове спрямо пазарните условия, както е в "Бизнес правилата за ползване".
Ако бихте желали да инвестирате, свържете се с FxPro още сега.
Валутната комбинация GBP/PLN е значително повлияна от две основни европейски страни: Обединеното Кралство и Полша. Колебанията между двете често се движат паралелно едно от друго заради споделените и близки политически, финансови и търговски връзки между тези нации и еврозоната. Ниският обем на трейдинг на тези двойки ги прави до голяма степен предразположени към нестабилност и непредсказуемост в сравнение с повечето търгувани комбинации, но все пак е идеална инвестиция със среден размер за тези, които търсят начини да разширят техните портфолиа.
Ако бихте желали да инвестирате, свържете се с FxPro още сега.
15
Форекс Новини на Живо.
Всеки търговец на Форекс пазара знае, че много фактори влияят на обменните курсове. Стойността на валутата зависи от макроикономическата ситуация в родната страна на съотвената валута. За да направите вашата търговия печеливша, трябва да следите икономическите новини редовно, също така и да можете да разбирате смисъла на различните доклади и индекси, емитирани от централни банки.
Ние Ви предлагаме специалната секция "Форекс Новини" , предлагаща постоянно актуализирана емисия новини.
Икономическите и финансови новини , публикувани на нашия сайт, идват от водещите в света информационни агенции за аналитични услуги.
Форекс новини е незаменим инструмент, необходим, за да се предскаже движението на процентите. Ако публикуваните макроикономически данни противоречат на сегашната тенденция на пазара, тогава нейното влияние върху динамиката на пазара ще бъде ограничена до няколко часа. Обратно, ако данните потвърждават тенденцията, последната ще продължи укрепването си и евентуално може да се възстанови след това.
Изброените по-долу, са най-новите Форекс новини, които отразяват ситуацията в световната икономика, финанси, политика и валутните пазари и имат пряко влияние върху валутните котировки.
Следете събитията и промените в света на Форекс, за да вземете навременни и ефективни решения за търговия.
16
Ние сме горди да представим серия от безплатни уебинари за финансова търговия на живо. Тези задълбочени уебинари за Forex и CFD търговията се водят от професионални финансови трейдъри, които ще Ви преведат през старта като търговец до полиране на професионалните Ви умения.
Как да инвестираме в недвижими имоти чрез фондовите пазари?
Ние също така предлагаме задълбочени семинари.
MetaTrader 4.
Платформа за търговия на Forex и CFD-та.
iPhone App.
MetaTrader 4 за Вашия iPhone.
Android App.
MT4 за Вашето устройство Android.
MT WebTrader.
Търгувайте през Вашия браузър.
MetaTrader 5.
Ново поколение платформа за търговия.
MT4 за OS X.
MetaTrader 4 за Вашия Mac.
За нас.
Започнете Търговия.
Продукти.
Платформа.
Анализи.
Обучение.
Партньорство.
Предупреждение за риск: Търговията с валути или договори за разлика с маржин носи висока степен на риск и може да не е подходяща за всички инвеститори. Има вероятност да претърпите загуба равна на или по-голяма от цялата Ви инвестиция. Следователно не трябва да инвестиране или да рискувате пари, които не може да си позволите да загубите. Трябва да се уверите, че разбирате всички рискове. Преди да използвате услугите на Admiral Markets UK Ltd, моля запознайте се с рисковете, свързани с търговията.
Съдържанието на този сайт не трябва да се тълкува като личен съвет.Admiral Markets UK Ltd Ви препоръчва да потърсите съвет от независим финансов съветник.
Admiral Markets UK Ltd е собственост изцяло на Admiral Markets Group AS. Admiral Markets Group AS е холдингово дружество и неговите активи са с контролирано дялово участие в Admiral Markets AS и неговите дъщерни дружества, Admiral Markets UK Ltd и Admiral Markets Pty.
Всички позовавания "Адмирал Маркетс" на този сайт се отнасят за Admiral Markets UK Ltd и дъщерните дружества на Admiral Markets Group AS.
Admiral Markets (UK) Ltd. is authorised and regulated by the Комисията за финансов надзор. (FCA регистър No. 595450).
Admiral Markets (UK) Ltd. е регистрирана в Англия и Уелс под шапката на компанията. Регистрационният номер 08171762. Адрес на фирмата: 16 St. Clare Street, London EC3N 1LQ, UK.
Предупреждение за риск.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите надребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Моля активирайте кукитата във вашия браузър.
Ние използваме бисквитки, за да предоставим възможно най-доброто обслужване на нашия сайт. Продължавайки да разглеждате този сайт, Вие се съгласявате с бисквитките, които се използват. За повече информация, включително и как можете да промените Вашите предпочитания, моля, прочетете нашата Политика за поверителност.
17
Истината за Форекс търговията и Форекс брокерите.

четвъртък, 25 октомври 2018 г.
Три месеца работих за форекс брокер.
Три месеца работих за форекс брокер или как престъпниците с бели якички обират парите на африканците!
Статията е изпратена от наш читател т.е. читателка!
сряда, 8 февруари 2017 г.
За форекс брокерите, разследващата журналистика и рекламите!
Kакво представлява разследващата журналистика?
Събрах много важна информация по въпроса за форекс брокерите!
Как се финансират телевизиите в България . от рекламите.
Какво се опитах да направя?
Каква е моята идея?
четвъртък, 10 ноември 2016 г.
ФОРЕКС ЗАВИСИМОСТ - РАЗНОВИДНОСТ НА ХАЗАРТНАТА ЗАВИСИМОСТ.
вторник, 4 октомври 2016 г.
Защо големите банки и форекс брокерите винаги печелят, а трейдърите губят?
Защо форекс брокерите не изнасят позиции?
сряда, 14 септември 2016 г.
Пирамидите в днешния свят.
Знам хора които са загубили в пирамидите 10 000 $. Знам и други които са загубили 20 000$. Знам и хора които в момента държат около 50 000$ и се надяват "всичко да е точно"!
Какво са пирамидите и защо ги има?
Всички знаем за находчивия мошеник Понци или за холандските лалета и си мислим, че това са далечни неща.
И на мене ми изглеждаха далечни, и мислих, че никога няма да се докосна до тях след като около загубих 50 лв в онези "пловдивски билети" веднага след падането на Тошката, но. навремето се оказах замесен в най голямата българска пирамида. Добре де, накратко.
Търсих си нов дистрибутор в Варна за банкното броячните машини с които се занимаваше моята малка фирмичка. Моят приятел и доскорошен дестрибутор ме срещна с една женица, коята тъкмо се беше развела, а апартамента им до катедралата съдът го оставя на нея, но всичкото имущество взема мъжът и , като в апартамента имаше едно легло, една маса и и два стола. Тя имаше няколко идеи, но аз и ги попарих защото малко преди нея вече бях опитал да ги реализирам безуспешно. И тогава женицата в изключително лошо положение, (имаше и две малки дечица) , ме попита :
- И тогава какво да правя? Какво ще ме посъветваш?
Сетих се че един мой приятел се занимаваше и печелеше от някакъв проект в който беше намесена WVP (Мисля , че я наричаха Виенската застрахователна компания). Аз не се занимавах с това, но просто исках да и помогна, затова и казах. Схемата беше по модерната тогава дума "мултилевъл маркетинг". Мисля , че и сега няма специалист който да даде точно тълкувание какво значат тези думи, но понякога се вземат думи които имат смисъл и се прешиват на нещо което няма смисъл или е по скоро измамно. На следващото ходене в Варна и занесох една дебела папка която притежаваха дестребуторите, и в която нагледно се показваха няколкото начина на печалба. Разделихме се , и няколко месеца не се виждахме. От време на време тя ми се обаждаше за някоя банкното броячна машина, и аз и я изпращах, докато веднъж не ми поиска 5 машини. Аз се зарадвах, качих ги на колата и когато и ги занесох в апартамента, помислих, че ще отидем до някоя банка и или някоя голяма фирма.Но не, тя бръкна в една каса, и ми ги хвърли парите като на куче. Машините бяха да брои парите на своите клиенти. Тя беше направила пирамидата "М и Ай утре", с девиза на граф Монте Кристо:
"Надеждата е всичко което имаме".
Тя се превърна в най голямата пирамида в България и генерира събирания за повече от 2 милиарда лева. Досещате ли се какво е станало?
Красимира Данаилова просто е видяла схемата на WVP и си е казала:
- Защо аз трябва да работя за тази фирма, като мога да работя за себе си?
Тогава госпожата ме попита дали искам това да го направя в моя град. Отказах, защото това беше за някой мошеник , който после трябваше да бяга вчужбина, но не и за мен.
Искам да добавя след тези думи, че въпросната госпожа не беше от мошениците, и не изнесе никакви скрити пари. Всички пари бяха превърнати в имоти, около 70 невероятни имоти, но после се сфрормира един комитет който си ги продаде тези имоти на близки и под масата на безценица а хората пиха пиха по една студена вода.
Някои от вас ще кажат:
-Да, помним ги тези варненски пирамиди. Помним и Иво Недялков, и Лайф Чойс . но това беше някога!
Да, някога нямаше интернет, а сега чрез него примамват така сладострасно, че и най-големият скептик ще започне да си представя. големите печалби.
Зная какво е най-честото обяснение на пирамидите, нещо от рода на това, че ". тези, които са примамени да внсят пари, осигуряват средствата за плащането на членовете преди тях и това осигурява живот на т.н. пирамида".
Така ли? Мисля, че фараоните са построили пирамидите в Гиза , за да ни дадат знак и ни предупредят за сегашните ни пирамиди.
Веднъж се заприказвах със собственика на замъка в Равадиново и когато го попитах защо е избрал такава кръстовидна форма на сградите, той каза, че е търсил най- стабилната форма.
-Не можех да направя замъка като пирамида, която е най- стабилната форма в света, затова го направих като кръст, следващата по стабилност фигура.
Стабилни ли са пирамидите, или искат да изглеждат така? Стабилност каже ли се, все за банките нещо се разбира.
Когато се разбра, че КТБ наистина ще фалира, тогава всички ярки политици започнаха като ощипани да я наричт пирамида.
Че коя банка не е пирамида?
За нас, българите, остана опита от фалита на банките през 1997 година. Ако останалия свят не знае, то всеки зрял човек тук се е убедил, че банките са най-ярките пирамиди, и отговарят на всяко едно определение за пирамиди. А защо, не го знаехме ли? И защо, не го знаят останалите, не опарили се народи?
Ами защото, когато евреина Мурдахай Леви или, както го знаем Маркс е писал Капитала, Ротшилд му е дал 4000 гвинеи (сега се равняват на над 500000$), за да не напише нищо лошо за банките. В онази голяма тухла няма нищо за паразитния начин на съществуване на банките.
Само банките ли?
Всичко е пирамиди в нашия днешен свят. Ще ви кажа, какво е моето определение за пирамида и тогавя ще се поясня.
"Пирамида е всяка структура, която повече взема, отколкото дава". Затова капитализма се явява като инкубатор за пирамидите. Ако искате по- точно, нека аз да ви попитам по обратния начин:
-Държавата взема ли повече, отколкото дава?
-Да! Значи е пирамида!
-Партиите вземат ли повече, отколкото дават?
-Да! Значи, всичките са пирамиди!
И така, попитайте се за всяко едно нещо и ще си дадете сами отговор! Другият начин, по който ще ги различите е, че те вземат, обещават и се мъчат всякак да привличат хората. Дават наистина много, поне в началото, но накрая вземат всичко останало, даже и това което са им поверили да управляват. За да се развиват успешно, им трябват все повече и повече повярвали им хора. И така, докато хората спрат да им вярват. На около 8 години идва една голяма криза и тогава тези, които управляват пирамидите, казват колко страшно ще стане, ако хората не затегнат коланите и не спасят пирамидите. Много страшно, описано с много черни краски и тогава хората се убеждават , че трябва да спасяват пирамидите. Ако ли не, другият начин са войните, които ликвидират задълженията.
За съжаление хубавото време отмина и само няколко месеца след изборите в САЩ, света ще изпадне в една нова криза и хората ще видят, как пирамидите не са толкова стабилни. Новият световен ред трябва да бъде пълен с лустросани пирамиди, пирамиди, които ще ни ги хвалят медиите, но пирамиди, които ще ни задължават все повече в бъдеще. А сметката, все някога трябва да се плаща.
Ако не сте съгласни да ви задължават , ще трябва да водите битки , а бъдещето се гради с битки.
18
Валутни курсове и борсови котировки.
Форекс Акции Индекси Крипто Фючърси.
Информацията в този сайт не е предназначена за използване от или за разпространение на лица от страни или юрисдикции, когато такова използване или разпространение би било в противоречие с местното законодателство.
Регулация в ЕС : "Делтасток" АД има право на дейност в Европейското икономическо пространство (ЕИП) по MiFID. Дружеството притежава пълен лиценз от Комисията за финансов надзор (КФН) - № РГ-03-0146.
Вашият IP адрес е 95.73.120.107 Copyright © 1998- 2019 "Делтасток" АД.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 61% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
19
Социалният министър съобщи, че се подготвя стратегия за заетостта до 2030 година.
Снимка: Архив Ройтерс.
В рамките на този управленски мандат има предвидимост и яснота как ще нараства минималната работна заплата и правителството се придържа към заявеното. Това заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков в коментара си дали може да се очакват промени в проекта на Бюджет 2020 по отношение на минималното възнаграждение за догодина.
Министърът припомни, че още от началото на мандата има ръст на минималната заплата, като за следващата година е предвидено около 9% да е увеличението и минималната заплата да стане 610 лева през 2020 година.
Без поправки на Бюджет 2020.
По думите на Бисер Петков обещаното няма причина да се ревизира , въпреки че винаги синдикатите искат по-висок ръст на минималната заплата, а работодателите смятат, че не трябва да нараства, или да се увеличава с по-нисък ръст от предлагания от правителството.
"Този дебат ще се води винаги, докато нямаме достатъчно яснота по отношение на факторите, от които зависи минималната работна заплата и начините, по които тя да се променя", заяви социалният министър, цитиран от БТА.
По отношение на заплатите на социалните работници Бисер Петков каза по време на заседанието на парламентарната комисия по труда и социалната политика, че като министър ще настоява увеличението на заплатите на работещите в Агенцията за социално подпомагане да е по-високо от предвиденото за бюджетния сектор.
Премиерът вече заяви, че за следващата година, както за тази, ще се осигури 10% ръст на заплатите в публичната сфера.
Народният представител Надя Клисурска посочи, че социалните работници искат 40% увеличение на заплатите, като по думите ѝ имат всички основания за това, тъй като са им вменени нови отговорности, а 60% от работещите в социалната сфера получават възнаграждения, близки до минималната работна заплата.
Тя отбеляза, че има сигнали за полаган извънреден труд от страна на социалните работници, покрай индивидуалната оценка на хората с увреждания и приемането на заявленията за помощите за отопление, като по думите на Клисурска този труд не е заплатен. Министърът обясни, че до момента към него не са постъпвали сигнали за извънреден труд .
Социалното министерство прави стратегия за заетостта до 2030 година.
Министерството на труда и социалната политика подготовя нова стратегия за заетост до 2030 година, тъй срокът на действащата изтича през 2020 година. Вече е сформирана междуинституционална работна група, която да анализира резултатите от прилаганата стратегия, като на тяхна база, и на прогнозите за търсене и предлагане на работна сила, ще се разработи новият документ.
В стратегията ще бъдат отразени и европейските насоки в политиките по заетостта . Очаква се стратегията да е готова в рамките на следващата година.
Като приоритетни направления в новата стратегия ще се изведат - подсилване на предлагането на работна сила на пазара на труда с оглед на демографското свиване на населениет о в работоспособна възраст, мобилизиране на голяма част от неактивната работна сила.
Приоритетни ще са уязвимите групи, дългосрочно безработните, младежите, като по думите на социалния министър така ще се компенсира недостигът на работна сила, който се очертава в резултат на неблагоприятните демографски тенденции.
Второто направление, по което ще се работи, е свързано с повишаване на качеството на работната сила спрямо изискванията на работодателите, потребностите на пазара на труда, всички промени, които бъдещето на труда ще донесе.
"Ще се инвестира в необходимите умения на работната сила в 21 век, като водещо ще е инвестирането в дигитални компетентности ", посочи Бисер Петков.
По думите на министъра това ще е и приоритетна задача на ОП "Развитие на човешките ресурси" в следващия програмен период, като очакванията са, че ресурсът ще се увеличи с около 70%.
,,Това ще позволи не само досегашните програми да продължат , но и да се инвестира в умения на работната сила, която макар намаляваща като количество, трябва да има необходимото качество, за да не възпрепятства необходимия растеж, надява се министърът и коментира проучванията на Агенцията по заетостта , че най-големият проблем на работодателите е недостигът на специализирани кадри с висше образование и със средно специално като машинни оператори и други. Има заявено увеличаващо се търсене за учители, медицински сестри, машинни инженери."
20
Форекс / Re: Сигналы forex/cfd.
Last post by admin - Oct 20, 2019, 02:24 pm
Раздел Сигналы forex/cfd/бинарных опционов познакомит Вас с различными способами получения торговых сигналов для forex/cfd/бинарных опционов бесплатно для успешной торговли. Они Вам пригодятся, если Вы только пришли на финансовый рынок и пока не нашли подходящей для себя стратегии, или если желаете увеличить свой депозит, следуя советам и подсказкам опытных трейдеров, их онлайн сигналам.
На выбор предоставляются:
бесплатные торговые сигналы для forex/cfd/Бинарных Опционов; индикаторы для бинарных опционов по валютным парам, акциям, индексам и сырьевым товарам; платные программы , которые в автоматическом режиме посылают сигналы после комплексного анализа рынка; список брокеров forex/cfd/бинарных опционов , предоставляющих своим клиентам сигналы для успешной торговли.
Я уверена, что Вы найдёте подходящий для себя способ получения лучших, надёжных и прибыльных сигналов! Ведь сотни трейдеров ищут бесплатные, торговые сигналы в живую онлайн.
Стоит ли использовать сигналы для forex/cfd/бинарных опционов?
Первое, что приходит на ум о сигналах - это один из хороших моментов моей карьеры, который очень сильно помог на первых порах. По сути, я сравнивала свои наработки и стратегии с полученными рекомендациями по входам в сделки, и такая схема работы вывела мои навыки на совершенно новый уровень.
Сейчас есть отличные как платные, так и бесплатные сервисы в зависимости от Ваших возможностей. Всё это на руку для начинающих трейдеров опционами, и позволит избежать убытков на счёте. Плюс, поддерживает психологически, когда Ваши домыслы совпадают с получаемыми советами.
Как правило, все сигналы основаны на применении технического анализа (фундаментальный больше используется в аналитике). Где-то используются индикаторы, где-то автор вручную даёт рекомендации. Я сама когда-то была в подобной ситуации, и если Вы начинающий трейдер, то желательно не просто копировать сделки, а пытаться понять почему был дан сигнал.
Для чего это нужно? На рынке постоянная конкуренция, и он в любой момент может начать вести себя иначе. Когда Вы понимаете смысл сигналов, а также на чем они основаны, то сможете легко подстроиться под ситуацию, либо начать торговать самостоятельно.
Торговые сигналы для forex/cfd/опционов - это мощный инструмент в развитии, а также «подушка безопасности» для начинающего трейдера. Они нужны, чтобы совершенствовать свою торговлю, находить какие-то новые идеи, иметь психологическую поддержку и подтверждение собственных сделок. Удачного Вам профита, друзья!
Pages 1 2 3 4 ... 10